Tra cứu kết quả
khám - xét nghiệm

Medici cung cấp dịch vụ tra cứu kết quả khám - xét nghiệm trực tuyến. Hỗ trợ bệnh nhân lưu trữ và tra cứu kết quả mọi lúc, mọi nơi.

Medici y tế thông minh telemedicine tư vấn sức khỏe từ xa