Các đối tác y tế
của Medici

Với những đối tác là những bệnh viện, phòng khám lớn, lâu năm và uy tín trên khắp Việt Nam, Medici khẳng định chất lượng chuyên môn cao và chất lượng thăm khám cho tất cả những khách hàng sử dụng dịch vụ.
Medici y tế thông minh telemedicine tư vấn sức khỏe từ xa