Khách hàng
của Medici

Khách hàng của Medici là những công ty lớn, lâu năm và uy tín trên khắp Việt Nam, Medici ngày càng khẳng định chất lượng chuyên môn cao và chất lượng thăm khám cho tất cả những khách hàng sử dụng dịch vụ.
Medici y tế thông minh telemedicine tư vấn sức khỏe từ xa