Tra cứu kết quả
khám sức khỏe

Medici cung cấp dịch vụ tra cứu kết quả khám sức khỏe trực tuyến. Hỗ trợ bệnh nhân lưu trữ và tra cứu kết quả mọi lúc, mọi nơi.

Medici y tế thông minh telemedicine tư vấn sức khỏe từ xa