Startup cộng đồng
Startup cộng đồng

Startup cộng đồng

Dịch bệnh là rào cản nhưng cũng là phép thử cho hàng loạt dự án startup đưa ra những giải pháp hỗ trợ cộng đồng vượt qua khó khăn.…